Fondjegyzék


Jelzet

Cím

Időkör

Terjedelem

IV

A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok

1075-1974(1990)

1518,87 ifm

V

Megyei városok és községek

(1279)1636-1952(1997)

1059,60 ifm

VI

A közigazgatási területi szervei

1801-2010

168,17 ifm

VII

A jogszolgáltatlás területi szervei

(1851)1859-1973

1052,93 ifm

VIII

Intézetek, intézmények

(1707)1806-2020

337,27 ifm

IX

Testületek

1557-2014

82,05 ifm

X

Egyesületek

1651-2019

122,36 ifm

XI

Gazdasági szervek

1774-1953

55,90 ifm

XII

Egyházi szervek

1668-1953

12,31 ifm

XIII

Családok

(1336)1558-2020

17,39 ifm

XIV

Személyek

(1233)1755-2017

33,01 ifm

XV

Gyžjtemények

1334-2020

74,49 ifm

XVI

Tanácsköztársaság

1919-1919

2,88 ifm

XVII

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

1944-1989

152,06 ifm

XXI

Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok

0,00 ifm

XXII

Megyei városok és községek

0,00 ifm

XXIII

Tanácsok

(1873)1942-1992(2010)

3198,81 ifm

XXIV

A közigazgatás területi szakszervei 1945-1950

(1877)1918-2007

283,20 ifm

XXV

A jogszolgáltatás területi szervei

(1922)1945-2003

1025,58 ifm

XXVI

Intézetek, intézmények

0,00 ifm

XXVII

Testületek

0,00 ifm

XXVIII

Egyesületek

0,00 ifm

XXIX

Gazdasági szervek

(1915)1941-2014

621,70 ifm

XXX

Szövetkezetek

1946-2014

479,85 ifm

XXXI

Személyek, Családok

0,00 ifm

XXXII

Gyžjtemények

0,00 ifm

XXXIII

Megôrzésre, ill. kezelésre az állami levéltárba utalt anyag

1895-2014

158,15 ifm

XXXIV

A levéltár ügyviteli iratai

0,00 ifm

XXXV

Az MKP-MDP-MSZMP iratok gyűjteménye

1946-1990

607,07 ifm

XXXVI

Megyei önkormányzatok /A főváros és kerületeinek önkormányza

(1989)1991-1999

12,76 ifm

XXXVII

Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok

(1974)1990-2011

159,01 ifm


Registrum -- 2021.01.11