XV : Gyžjtemények


[kulcsszójegyzék] - [vissza] - [nyitólap]

Jelzet

Cím

Időkör

Terjedelem

1

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár térképgyűjteménye

1747-1985

6,45 ifm

2

(Bács-Kiskun megyei községek és városok kataszteri iratainak gyűjteménye L.:VI.106.)

0,00 ifm

3

Plakátok, hirdetmények, röplapok gyűjteménye

1850-2017

7,68 ifm

4

Vegyes tárgyú iratok (díszpolgári oklevelek, diplomák, litográfiák, stb.) gyűjteménye

1632-1968

1,07 ifm

5

Fotók és képeslapok gyűjteménye

1872-2017

3,52 ifm

6

Mikrofilmfelvételek gyűjteménye

1970-1970

0,00 ifm

7

Kecskemét városra vonatkozó történeti adatok gyűjteménye

1700-1994

0,54 ifm

11

Jelentős személyek kéziratainak gyűjteménye

1794-1944

0,44 ifm

13

Kecskemét város műemlékeire vonatkozó iratok gyűjteménye

1867-1924

1,05 ifm

15

Tervrajzok gyűjteménye

(1741)1886-1999

29,15 ifm

16

Középkori könyvtöredékek gyűjteménye

1477-1677(1909)

0,26 ifm

17

Különböző kéziratok és kéziratos könyvek gyűjteménye

1630-1872

0,52 ifm

19

A bajai zsidótábor foglyai után maradt iratok gyűjteménye

(1934)1944-1944

0,24 ifm

22

Szilády Károly levéltárnok, könyvtáros kecskeméti vonatkozású feljegyzései

1890-1899

0,12 ifm

23

Tóth Kálmán bajai költőre vonatkozó nyomtatványok gyűjteménye

1851-1932

0,04 ifm

24

Hajók országos osztályozása

1848-1850

0,01 ifm

27

Szilassy József tanácsos, Zemplén megye főispáni helytartója hagyatéka

1722-1836

3,62 ifm

30

Pecsétnyomók és bélyegzők gyűjteménye

1806-1990

1,71 ifm

32

Oklevél- és iratmásolatok gyűjteménye

1334-1945

1,14 ifm

33

Bajai múzeumi gyűjtemény (Borsay-gyűjtemény)

XVIII-XX

2,05 ifm

34

Leidecker Jenő levéltáros által összegyűjtött iratok és nyomtatványok gyűjteménye

1893-1933

0,05 ifm

36

Vegyes okiratok gyűjteménye

1667-2013

1,19 ifm

37

Szabó Kálmán múzeumigazgató Kecskemét történetére vonatkozó jegyzetei

XVI-XIX

0,03 ifm

40

Gyászjelentések gyűjteménye

1841-2017

0,86 ifm

42

(Kodály Zoltánnal kapcsolatos írások, fotók, újságcikkek gyűjteménye Lásd.. XIV. 96.)

0,00 ifm

43

Különböző kéziratok gyűjteménye

1898-2018

7,98 ifm

44

A Bankfalu szociológiai felmérésének iratai

(1939)1976-1977

0,24 ifm

61

A Bács-Kiskun megyei 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos iratok gyűjteménye

1992-2000(2002)

3,13 ifm