IV : A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok


[kulcsszójegyzék] - [vissza] - [nyitólap]

Jelzet

Cím

Időkör

Terjedelem

1

Bács-Bodrog vármegye vegyes feudális kori iratai

(1716)1723-1837

0,02 ifm

201

A Bajai Cs. Kir. Járásbíróság iratai

1850-1853

0,06 ifm

202

A Bajai Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1854-1861

3,15 ifm

203

A Bajai Cs. Kir. Újoncozási Választmány iratai

1850-1853

0,05 ifm

204

A Bajai Cs. Kir. Árvabizottmány iratai

1850-1862

1,10 ifm

401

Bács-Bodrog vármegye és Baja város főispánjának iratai

(1921)1943-1950

2,91 ifm

402

Bács-Bodrog vármegye alispánjának iratai

(1909)1945-1950

22,43 ifm

404

(Bács-Bodrog Vármegye Számvevőségének (1950-ben a Magyar Belügyminiszter alá rendelt Bács-Bodrog Megyei Számvevőség;illetve A Magyar Belügyminiszter alá rendelt Bács-Kiskun Megyei Számvevőség) iratai L.: VI. 110)

0,00 ifm

405

Rittinger Rezső vármegyei aljegyző által összegyűjtött Bács-Bodrog vármegyei iratok

1858-1926

0,05 ifm

406

A bácsalmási járás tisztiorvosának iratai

1918-1936

0,03 ifm

407

A jánoshalmi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai

1915-1953

7,35 ifm

408

A jánoshalmi járás tisztiorvosának iratai

1943-1949

0,54 ifm

409

A jánoshalmi járás állatorvosának iratai

1942-1949(1950)

0,22 ifm

410

Bács-Bodrog vármegyei és községi szabályrendeletek levéltári gyűjteménye

1872-1944(1950)

0,17 ifm

411

(Bács-Bodrog vármegye alkalmazottainak törzslapjai L.: IV.404.b)

0,00 ifm

412

Bács-Bodrog vármegyei községek felekezeti anyakönyvi másolatainak gyűjteménye

1856-1895(1934)

3,58 ifm

413

Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági állatorvosának iratai

1941-1944

0,06 ifm

414

A bajai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai

1919-1954(1956)

4,92 ifm

415

Bács-Bodrog Vármegye Központi Választmányának iratai

(1939)1945-1949

0,56 ifm

416

Bács-Bodrog vármegyei községi egyesületek alapszabályainak gyűjteménye

1894-1951

0,05 ifm

417

Bács-Bodrog Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai

(1936)1945-1949

0,24 ifm

418

Bács-Bodrog Megye Árvaszékének iratai

(1925)1945-1949(1952)

7,26 ifm

419

Bács-Bodrog Megye és Baja THJ város szociális felügyelőjének iratai

1945-1949

2,92 ifm

420

Bács-Bodrog Megye Közigazgatási Bizottságának iratai

1945-1950

1,70 ifm

421

A bácsalmási járás főjegyzőjének iratai

(1901)1946-1949(1952)

7,27 ifm

422

A bácsalmási járás állatorvosának iratai

1946-1949

0,35 ifm

423

A bajai járás tisztiorvosának iratai

1945-1949(1950)

1,35 ifm

424

A bajai járás állatorvosának iratai

1946-1950

1,00 ifm

425

A bajai járás szociális titkárának (felügyelőjének) iratai

1945-1949

0,07 ifm

426

Bács-Bodrog Vármegye Levéltárának iratai

1946-1949

0,02 ifm

427

A dunavecsei járási tisztiorvos iratai

1945-1949

0,24 ifm

428

A dunavecsei járási állatorvos iratai

1945-1946

0,11 ifm

429

A dunavecsei járási szociális felügyelő /titkár/ iratai

1946-1950

0,08 ifm

430

A kalocsai járási szociális felügyelő /titkár/ iratai

1945-1949

0,47 ifm

431

A kiskőrösi járás (főszolgabírájának) főjegyzőjének iratai

1901-1949(1955)

3,64 ifm

432

Kiskőrösi járási szociális titkár iratai

1948-1950

0,20 ifm

433

A Kunszentmiklósi járási tisztiorvos iratai

1945-1949

0,68 ifm

434

A kunszentmiklósi járás szociális titkárának iratai

1945-1949

0,14 ifm

435

Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tisztiorvosának iratai

1945-1949

0,07 ifm

436

A Kiskunfélegyházi járási és városi állatorvos iratai

1945-1949

0,54 ifm

437

PPSK megye (főisp.) Közellátási Kormánybiztosának Kiskunhalasi vonatkozású iratai

1947-1947

0,03 ifm

502

A kecskeméti járás adószedőjének iratai

1841-1848(1849)

0,49 ifm

503

A kecskeméti járás főszolgabírájának iratai

1784-1785

0,03 ifm

504

A Jászkun Kerület Kiskun Kapitányságának iratai

1727-1761

0,12 ifm

505

Pest-Pilis-Solt vármegye Kecskeméti Törvényszékének iratai

1835-1848(1850)

3,37 ifm

651

A Pest-Solt Megyei Cs. Kir. Megyetörvényszék Kecskemétre vonatkozó iratai

1851-1861

9,76 ifm

652

A Kecskeméti Cs. Kir. Önálló és Városilag Kiküldött Járásbíróság iratai

1854-1861

23,53 ifm

653

A Kecskeméti Cs. Kir. Szolgabíróság (Ketskemeter k. k. Stuhlrichteramt) iratai

(1848)1850-1858

9,21 ifm

654

A Kiskunfélegyházi Cs. Kir. /Szolgabíróság/ Járási Kapitányság iratai

1850-1853

0,68 ifm

655

A Kiskunfélegyházi Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai

1851-1854

1,17 ifm

656

A Kiskunhalasi Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai

1851-1854(1860)

2,47 ifm

657

A Dunavecsei Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1854-1861

0,05 ifm

658

A Kiskunhalasi Cs. Kir. Járási Kapitányság (Vegyes Szolgabíróság) iratai

1854-1860(1877)

9,08 ifm

659

A Dunavecsei Járási Árvabizottmány iratai

(1851)1855-1861(1864)

0,93 ifm

660

A Kunszentmiklósi Járási Árvabizottmány iratai

(1854)1855-1861

0,47 ifm

661

A Kecskeméti Cs. Kir. Társas /I. osztályú/ Járásbíróság iratai

(1846)1851-1854(1862)

3,84 ifm

662

A Kiskunhalasi Cs. Kir. Járási Kapitányság iratai

1852-1854

0,25 ifm

663

A Kiskunfélegyházi Cs. Kir. Járási Kapitányság (Vegyes Szolgabíróság) iratai

1854-1860(1867)

15,29 ifm

664

A Kiskunfélegyházán működő Cs. Kir. Vizsgáló Bíróság iratai

1855-1860

0,34 ifm

665

A Kiskunfélegyházi Cs. Kir. Árvabizottmány iratai

1855-1861

3,21 ifm

666

A Kunszentmiklósi Cs. Kir. Járási Kapitányság iratai

1850-1853

0,18 ifm

667

A Kunszentmiklósi Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai

1851-1853

0,89 ifm

668

A Kunszentmikósi Cs. Kir. Járási Kapitányság /Vegyes Szolgabíróság/ iratai

(1848)1854-1861

5,19 ifm

751

A Kalocsai Járási Inségválasztmány iratai

1863-1864

0,01 ifm

752

A Jászkun Kerület Törvényszékének Kiskun Kerületre vonatkozó iratai

1860-1876

6,53 ifm

753

A Kiskun Kerületi Kapitányság iratai

(1855)1860-1876

10,71 ifm

754

A Kiskun Kerület tiszti ügyészének iratai

1862-1871

1,55 ifm

755

A Jászkun Kerület Központi Árvaszékének iratai

1873-1873

0,17 ifm

902

A dunavecsei járás főszolgabírájának iratai

1899-1949(1955)

5,64 ifm

903

A kalocsai járás főszolgabírájának iratai

1884-1950(1959)

67,86 ifm

904

A kalocsai járás állatorvosának iratai

1933-1943

0,22 ifm

906

A solti alsó járás szolgabírájának iratai

(1854)1882-1949

1,21 ifm

907

A kiskunfélegyházi járás főszolgabírájának iratai

1864-1950(1952)

36,07 ifm

908

A kunszentmiklósi járás főszolgabírájának iratai

1881-1949(1954)

7,96 ifm

909

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei (dél-pestmegyei) községek közigazgatási tájékoztató lapjainak gyűjteménye

1925-1931

0,05 ifm

910

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei (Dél-Pestmegyei) községek szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye

1872-1949(1955)

1,29 ifm

911

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei (dél-pestmegyei) községek felekezeti anyakönyvi másolatainak levéltári gyűjteménye

1826-1895

18,86 ifm

912

A kalocsai járás tisztiorvosának iratai

1906-1949(1950)

1,65 ifm

913

A kiskunfélegyházi járás szociális felügyelőjének iratai

1943-1950

0,49 ifm

914

A kiskunfélegyházi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai

1940-1942

0,03 ifm

915

A dunavecsei járás testnevelési vezetőjének iratai

1926-1927

0,01 ifm

916

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei községi egyesületek alapszabályainak gyűjteménye

1873-1951

0,18 ifm

951

Bács-Kiskun megye alispánjának iratai Közigazgatási iratok

1950-1950

0,05 ifm

952

Bács-Kiskun megye belügyi (Belügyminisztérium Bács-Bodrog megyei) személyzeti előadójának iratai

1950-1950

0,21 ifm

953

Bács-Kiskun megye Közigazgatási Bizottsága Gazdasági Albizottságának iratai

1950-1950

0,11 ifm

955

Bács-Kiskun megye területére vonatkozó 9.sz. Kecskeméti Választókerület (Bács-Bodrog és Dél-Pest megye) összeíró és választási bizottságainak iratai

1945-1949

10,72 ifm

1001

Baja város községtanácsának és tanácsának jegyzőkönyvei és jegyzőkönyvi iratai

1724-1849

1,36 ifm

1002

Baja város Tanácsának iratai

1696-1849(1917)

3,09 ifm

1003

Baja Város Adóhivatalának iratai

1728-1848(1855)

0,45 ifm

1004

Baja Város Házipénztárának iratai

1797-1849

0,06 ifm

1005

Baja Város Árvahivatalának iratai

1796-1849

2,04 ifm

1006

Baja Város Telekhivatalának iratai

1860-1860

0,17 ifm

1007

Baja Város Törvényszékének iratai

1766-1849

6,14 ifm

1009

Baja Város Kapitányi Hivatalának iratai

1828-1849

0,13 ifm

1101

Baja Város Közgyűlésének iratai

1794-1849

0,11 ifm

1102

Baja Város Tanácsának iratai

1848-1851

0,22 ifm

1103

Baja Város Községtanácsának iratai

1850-1865(1871)

1,90 ifm

1105

Baja Város Tanácsának iratai

1850-1871

17,10 ifm

1106

Baja Város Központi Választmányának iratai

1861-1865

0,04 ifm

1108

Baja Város Házipénztárának iratai

1855-1871

0,80 ifm

1109

Baja Város Árvahivatalának iratai

1850-1875

1,44 ifm

1110

Baja Város Adóhivatalának iratai

(1851)1856-1861(1887)

0,35 ifm

1111

Baja Város Számvevőségének iratai

1849-1872(1889)

1,32 ifm

1112

Baja Város Kapitányi Hivatalának iratai

1849-1871

0,46 ifm

1113

Baja Város Szóbeli Bíróságának iratai

(1836)1849-1850

0,12 ifm

1115

Baja Város Visszaállított Törvényszékének iratai

(1858)1861-1871(1875)

8,57 ifm

1116

Baja Város Sommás Bíróságának iratai

(1850)1862-1871

1,71 ifm

1401

Baja Város Törvényhatósági Bizottságának iratai

(1864)1872-1950

1,47 ifm

1402

Baja Város Központi Választmányának iratai

1875-1950

6,17 ifm

1403

Baja Város Igazoló Választmányának iratai

1880-1936

0,01 ifm

1404

Baja Város Bíráló Választmányának iratai

1874-1911

0,01 ifm

1405

Baja Város Számonkérő Székének iratai

1905-1909

0,02 ifm

1406

Baja Thj. Város Területére Megalakított Munkaviszonyt Ellenőrző Bizottság iratai

1938-1940

0,01 ifm

1407

Baja Város Tanácsának (1929-től Polgármesteri Hivatalának) iratai

1786-1950(1952)

103,26 ifm

1410

Baja Város Polgármesteri Hivatalának iratai

0,00 ifm

1411

Baja város tiszti főügyészének iratai

(1855)1874-1950(1952)

2,41 ifm

1412

Baja Város Árvaszékének iratai

1856-1945(1949)

38,32 ifm

1413

Baja Város Házipénztárának iratai

1872-1919

4,94 ifm

1414

Baja Város Adóhivatalának iratai

1792-1944(1953)

31,43 ifm

1415

Baja Város Számvevőségének iratai

(1865)1872-1948

2,41 ifm

1416

Baja Város Mérnöki Hivatalának iratai

(1853)1894-1949(1950)

14,67 ifm

1417

Baja Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai

1871-1919

9,88 ifm

1418

Baja Város Közgyámi és Halálesetfelvételi Hivatalának iratai

1872-1950(1951)

6,97 ifm

1421

Baja Város I. fokú Közrendészeti Hatóságának iratai

1905-1949

9,62 ifm

1422

Baja Város Községi Bíróságának iratai

(1878)1879-1949(1950)

1,46 ifm

1423

Baja Város Közigazgatási Bizottságának iratai

1876-1950

7,10 ifm

1424

Baja Város Levéltárának iratai

(1810)1903-1952

0,68 ifm

1425

Baja Város Erdőgazdaságának iratai

1905-1944

0,03 ifm

1427

Baja Város Idegenforgalmi Hivatalának iratai

(1932)1934-1940

0,69 ifm

1428

(Baja Város Jéggyárának iratai Megszűnt)

0,00 ifm

1429

Baja Város Kertészetének iratai

1914-1944(1952)

0,07 ifm

1430

Baja Város Közmű Igazgatóságának iratai

1900-1952

4,02 ifm

1431

Baja Város Zálogházának iratai

1883-1920

2,02 ifm

1432

Baja város szabályrendeleteinek gyűjteménye

1874-1944(1951)

0,46 ifm

1433

Baja város egyesületi alapszabályainak gyűjteménye

1856-1941

0,02 ifm

1435

Bajai vonatkozású oklevelek és okmányok gyűjteménye

1784-1940(1950)

0,40 ifm

1436

Baja város tiszti főorvosának iratai

1919-1949(1953)

1,13 ifm

1437

Baja Város Közellátási Hivatalának iratai

1942-1944

0,27 ifm

1438

Baja Város Mátéházi Tehenészetének iratai

1944-1944

0,04 ifm

1440

A Gazdasági Munkabizottság Ügyeleti Tisztje (Baja) iratai

1916-1918

0,08 ifm

1441

Baja Város Lakáshivatalának iratai

1945-1948

1,14 ifm

1442

Baja Város Közmunkahivatalának iratai

1944-1950

0,76 ifm

1501

A Kecskemét városba kiküldött királyi és megyei bizottságok iratai

(1677)1819-1847

1,04 ifm

1503

Kecskemét Város Választott Községének ("Electa Communitas") iratai

(1810)1822-1848

0,87 ifm

1504

Kecskemét Város Tanácsának iratai

1599-1855(1933)

52,48 ifm

1505

Kecskemét Város Gazdasági Küldöttségének iratai

1718-1848(1854)

0,09 ifm

1506

Kecskemét Város Telekszabályozó Bizottságának iratai

1794-1848(1856)

0,50 ifm

1507

Régi tartozások beszedésével foglalkozó bizottság iratai

1817-1844

0,15 ifm

1508

Kecskemét Város Adópénztárának iratai

1662-1848(1857)

16,91 ifm

1510

Kecskemét város számadási iratai

(1640)1687-1848(1861)

23,40 ifm

1511

Kecskemét város közgyámjának iratai

1796-1848(1851)

1,38 ifm

1512

Kecskemét város ügyészének iratai

1719-1848(1851)

9,38 ifm

1513

Kecskemét Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai

1797-1848(1852)

0,69 ifm

1515

Kecskemét város katonai biztosának iratai

1687-1848(1851)

1,42 ifm

1517

A Koháry család Kecskemét városi úriszékének iratai

1717-1834(1841)

8,76 ifm

1518

Kecskemét Város Törvényszékének iratai

1750-1849(1854)

22,28 ifm

1523

Kecskemét város birtokaira vonatkozó iratok gyűjteménye

1488-1848(1929)

1,24 ifm

1525

Kecskeméti vonatkozású oklevelek, oklevélmásolatok gyűjteménye

1075-1836

0,60 ifm

1526

Kecskemét város jogi helyzetére vonatkozó iratok gyűjteménye

1749-1848(1891)

0,15 ifm

1527

A kecskeméti nemesség iratainak gyűjteménye

1660-1848

0,30 ifm

1528

Kecskemét város és a különböző felekezetek közötti viszonyra vonatkozó iratok gyűjteménye

1657-1950

0,94 ifm

1530

Kecskemét város II. József féle kataszteri felmérésének iratai

1786-1789

3,90 ifm

1601

Kecskemét Város Bizottmányi Közgyűlésének iratai

1848-1849

0,07 ifm

1602

Kecskemét Város Központi Választmányának iratai

1848-1848

0,04 ifm

1603

Kecskemét Város Tanácsának iratai

1848-1849

0,08 ifm

1604

A szabadságharcra vonatkozó iratok és nyomtatványok gyűjteménye

1848-1849(1853)

1,11 ifm

1605

Kecskemét Város Bizottmányi Közgyűlésének iratai

1861-1861

0,16 ifm

1606

Kecskemét Város Polgári Választmányának iratai

1862-1866

0,28 ifm

1607

Kecskemét Város Városhatósági Közgyűlésének iratai

(1861)1867-1871

0,50 ifm

1608

Kecskemét Város Központi Választmányának iratai

1861-1869

0,12 ifm

1609

Kecskemét Város Tanácsának iratai

(1655)1849-1871(1901)

49,57 ifm

1610

Kecskemét Város Árvabizottmányának iratai

1853-1861(1872)

15,66 ifm

1611

Kecskemét Város Inségbizottmányának iratai

1863-1870(1888)

2,37 ifm

1612

Kecskemét Város Járványügyi Bizottmányának iratai

1860-1867

0,04 ifm

1613

Kecskemét Város Telekszabályozási Bizottságának (Szabályozó Küldöttségének) iratai

1849-1870(1877)

0,74 ifm

1614

Kecskemét Város Szépítészeti és Rendezési Bizottmányának iratai

1861-1870(1876)

0,04 ifm

1615

Kecskemét város polgármesterének iratai

1851-1869

1,48 ifm

1616

Kecskemét Város Gazdászati (III) Osztályának iratai

(1842)1849-1870(1880)

2,99 ifm

1617

Kecskemét Város Adó- és Pénzügyi (I.) Osztályának iratai

(1833)1849-1870(1899)

25,57 ifm

1618

Kecskemét Város Közigazgatási (II.) Osztályának iratai

(1844)1849-1870(1924)

7,15 ifm

1619

Kecskemét Város Ipari- és Kereskedelmi (V.) Osztályának iratai

(1846)1849-1870(1874)

1,18 ifm

1621

Kecskemét Város Közbátorsági (IV.) Osztályának iratai

1849-1871(1881)

13,39 ifm

1625

Kecskemét város főbírájának iratai

1849-1867

0,82 ifm

1626

Kecskemét Város Polgármesteri Ítélőszékének iratai

1859-1863

0,15 ifm

1627

Kecskemét Város Törvényszékének iratai

(1854)1861-1871

33,56 ifm

1628

Kecskemét Város Visszaállított Bírószékének iratai

1861-1869

6,54 ifm

1629

Kecskemét Város Egyesbíróságának (Sommás Bíróságának) iratai

1869-1871

1,49 ifm

1636

Az árvízvédelemmel és a Tisza szabályozásával kapcsolatos iratok gyűjteménye

(1845)1849-1885

0,13 ifm

1642

Kecskemét Város Állandó Árvaszéki Bizottmányának iratai

1861-1872(1876)

13,56 ifm

1901

Kecskemét város főispánjának iratai

1875-1950

4,47 ifm

1902

Kecskemét város közellátási kormánybiztosának iratai

1941-1944

0,50 ifm

1903

Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának iratai

1872-1950

10,29 ifm

1904

Kecskemét Város Központi Választmányának iratai

1872-1944

5,29 ifm

1905

Kecskemét Város Igazoló Választmányának iratai

1871-1944

0,76 ifm

1907

Kecskemét Város Községi Iskolaszékének iratai

1872-1974

3,91 ifm

1908

Kecskemét Város Tanácsának iratai

(1855)1872-1964

271,03 ifm

1909

Kecskemét Város Nemzeti Tanácsának iratai

1918-1919

0,74 ifm

1910

Kecskemét Város Polgármesteri Hivatalának iratai

1872-1950(1958)

96,55 ifm

1911

Kecskemét Város Tiszti Főügyészi Hivatalának iratai

1872-1944(1945)

2,82 ifm

1912

Kecskemét Város Árvaszékének iratai

1872-1949(1954)

68,63 ifm

1914

Kecskemét Város Mérnöki Hivatalának iratai

1870-1944(1950)

9,31 ifm

1915

Kecskemét Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai

1872-1950

15,23 ifm

1916

Kecskemét Város Ipari, Közegészségügyi, Tűzrendészeti és Segélyügyi Hivatalának (I. fokú Iparhatóság) iratai

(1857)1882-1944(1990)

14,61 ifm

1917

Kecskemét Törvényhatósági Jogú Város Erdőhivatalának iratai

1879-1885

0,09 ifm

1918

Kecskemét Város Javadalmi Hivatalának iratai

1882-1950

0,44 ifm

1919

Kecskemét Város Közélelmezési Hivatalának iratai

1884-1924

0,61 ifm

1920

(Kecskemét Város Közellátási Hivatalának iratai L.: IV. 1910. w.)

0,00 ifm

1921

A Kecskemét Városi Népi Iroda iratai

1913-1919

0,63 ifm

1922

(Kecskemét Város Hadigondozási Hivatalának iratai L.: IV.1910.h)

0,00 ifm

1923

Kecskemét Város Tanköteleseket Törzskönyvező Hivatalának iratai

1881-1944(1947)

5,11 ifm

1924

Kecskemét Város Községi Bíróságának iratai

1921-1950(1953)

0,19 ifm

1925

Kecskemét Város Kihágási Bíróságának iratai

1881-1950(1951)

0,61 ifm

1926

Kecskemét Város Közigazgatási Bizottságának iratai

1876-1949

29,65 ifm

1928

Kecskemét város és a felekezetek közötti viszonyra vonatkozó iratok gyűjteménye

1906-1959

0,56 ifm

1930

Kecskemét Város Levéltárának iratai

(1755)1872-1950

1,26 ifm

1932

Kecskemét város bugacmonostori vendégházának iratai

1900-1937

0,12 ifm

1939

Kecskeméti egyesületek alapszabályainak gyűjteménye

1855-1950

0,45 ifm

1940

Kecskemét város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye

1826-1895

3,76 ifm

1941

Kecskemét Város Népmozgalmi Nyilvántartó Hivatalának iratai

1940-1944

0,16 ifm

1942

Kecskemét Város Hatósági Cipőirodájának iratai

1918-1918

0,04 ifm

1943

Kecskemét város által kötött szerződések gyűjteménye

1839-1950

3,85 ifm

1944

Kecskemét város tisztifőorvosának iratai

(1936)1942-1949

2,17 ifm

1945

Kecskemét thj. Város Szociális Felügyelőségének iratai

1945-1948

0,23 ifm

2001

A Magyarországon működő Zombor Város Polgármesteri Hivatalának iratai

1944-1945

0,11 ifm